Obtinerea unui loc de parcare in sectorul 5

Documente necesare pentru dobandirea unui loc de parcare in parcajele de resedinta administrate de A.D.P. Sector 5:

 

CERERE DE ATRIBUIRE. Cererea trebuie sa contina datele personale ale solicitantului precum si semnatura si stampila administratorului/presedintelui asociatiei de locatari/proprietari prin care se certifica faptul ca solicitantul locuieste la acea adresa. La sediul nostru puteti obtine gratuit un formular tipizat de cerere.

De asemenea la cerere trebuie anexate

  • o copie a cartii de identitate (buletin de identitate) a solicitantului
  • o copie a certificatului de inmatriculare a autoturismului (talon auto)

Dupa caz, se vor atasa copii ale contractului de leasing purtand numele utilizatorului sau a contractului de comodat auto.

 

Plata taxei cu regim de tarif pentru locurile de parcare pe anul in curs se efectueaza in fiecare an, in perioada  ianuarie – 31 martie.

Achitarea taxei de parcare se efectueaza cu prezentarea obligatorie a urmatoarelor documente:

  • talon auto (persoana fizica) in original si copie si, dupa caz, copie contract de leasing cu numele utilizatorului sau copie contract de comodat auto incheiat intre parti ;
  • buletin de identitate/carte de identitate a solicitantului avand adresa de domiciliu situata in arealul parcajului de resedinta in original si copie (dupa caz contract de vanzare-cumparare locuinta).