REGULI pentru amenajarea spaţiilor verzi în Bucureşti.

www.b365.ro: Amenajarea spaţiilor verzi se va face în viitor în Bucureşti pe baza unor reguli, dacă CGMB va adopta un proiect de hotărâre care propune un Regulament în acest sens. De exemplu, la amenajările cu plante floricole se va avea în vedere utilizarea cu precadere a plantelor perene, ponderea plantelor floricole anuale şi bienale, luate împreună neputând, depăşi 30% din totalul plantelor. Regulamentul prevede şi sancţiuni, care merg de la 1.000 lei la 5.000 lei.

REGULI DE AMENAJARE

Scopul principal al Regulamentului este ca, prin masuri specifice, “sa duca pe termen lung la crearea unui peisaj urban coerent si a unui mediu de viata sanatos, cu beneficii reale pentru oras si pentru locuitorii sai”, prevede proiectul de hotărâre, care conţine o serie de reguli generale privind amenajarile peisagistice.

Printre cele mai importante REGULI generale ce trebuie repectate în realizarea planurilor de amenajare peisagistice a spatiilor verzi se numără:

– în toate amenajarile cu plante floricole se va avea în vedere utilizarea cu precadere a plantelor perene;  exceptie fac urmatoarelor tipuri de spatii în care datorita impactului social si a caracterului cadrului construit este permisa utilizarea de plante anuale si bienale, exclusiv sau în amestec cu plante perene: in parcuri de-a lungul intrarilor reprezentative si in cadrul parterelor florale deja constituite (doar in amestec cu perene); de-a lungul axelor majore, reprezentative ale orasului;

– în cadrul suprafetelor cu rol decorativ, ponderea plantelor floricole anuale si bienale luate împreuna nu va depasi 30% din totalul plantelor, restul de 70% din efectivul vegetal cu rol decorativ fiind constituit din plante perene (plante floricole perene / plante lemnoase / graminee);

– în zonele umbrite (de cladiri, elemente constructive, vegetatie arborescenta) se va evita realizarea de suprafete de tip gazon, acestea fiind înlocuite cu specii acoperitoare de sol rezistente la umbra;

– suprafetele care nu sunt destinate agrementului (peluze dedicate pentru picnic, suprafete pentru joe si spatii pentru alte tipuri de recreere) sau care nu au un rol compozitional specific care impune amenajarea de suprafete de tip gazon se va
favoriza realizarea de suprafete ocupate de amestecuri de tip pajiste;

– plantele lemnoase nou introduse vor face parte exclusiv din specii adaptate conditiilor pedo-stationale specifice Municipiului Bucuresti capabile sa se dezvolte în conditii optime în cadrul tipului de spatiu verde amenajat si care necesita lucrari de gestionare si întretinere reduse.

Conform proiectului, initiatorul procesului de elaborare si avizare a planurilor de amenajare peisagistica este reprezentat de administratorul spatiului verde vizat de amenajare peisagistica, Primaria Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, Primariile Sector 1-6.

“Initiatorul, respectiv administratorului spatiului verde vizat prin amenajarea peisagistica este direct raspunzator de calitatea documentatiei, monitorizarea procesului de elaborare si respectarea legislatiei si a normelor tehnice în vigoare. Directia de Mediu a Primariei Municipiului Bucuresti poarta responsabilitatea pentru parcurgerea etapei de evaluare si emiterea avizului pentru toate planurilor de amenajarepeisagistica a spatiilor verzi aflate sub incidenta prezentului Regulament”, se arată în proiect.

continuarea pe: www.b365.ro