Sectorul 5. Regulile de urbanism ale Bucureştiului sunt făcute pentru a fi aruncate la coş

Cu trei etaje, plus mansardă (regimul de înălţime S+P+3E+M), deşi în autorizaţia lui de construcţie emisă de Primăria Sectorului 5 (AC nr. 216-B din 24.06.2015) se autoriza construcţia unui imobil cu două etaje, plus mansardă. Ilegalitatea este confirmată de către Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov care, la solicitarea proprietarului de a obţine  o nouă autorizaţie de construcţie pentru “ supraetajarea cu un nivel la imobilul de locuinţe aflat în execuţie, autorizat cu AC nr. 216-B/24.05.2015”, în răspunsul său atrăgea atenţia că „lucrările de intervenţie solicitate sunt în curs de execuţie, Certificatul de Urbanism nr.748-B din 31.07.2015 emis de Primăria Sectorului 5, nu mai prezintă situaţia din teren”. Adică mai clar, investitorul s-a apucat de construit după cum a vrut, iar apoi a cerut şi autorizaţia pentru a intra în legalitate.

Curioasă este şi decizia Primăriei Sectorului 5 de a emite pentru această construcţie un certificatde urbanism (nr. 748-B din 31.07.2015) prin care aprobă o construcţie P+3 într-o zonă în care era stabilit un regim de înălţime P+2. Probabil a apelat la subterfugiul numit „PUZ derogatoriu”.

De altfel, în urma unui control efectuat de inspectorii în construcţii pe 15 septembrie 2015 se constată că la acea dată regimul de înălţime al clădirii era deja de S+P+3E+M, operându-se, de asemenea, şi o serie de modificări la construcţia clădirii faţă de proiectul tehnic. Singurele lucruri pe care le-au putut face inspectorii au fost aplicarea unei amenzi, sistarea lucrărilor şi dispunerea unei expertize tehnice a clădirii.

Amendă şi de la Poliţia Locală

Cam tot atât au putut să facă şi poliţiştii locali de la Sectorul 5 din cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii care, sesizaţi fiind de  Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov ( sesizarea nr. 43274/22.092015), au constatat şi ei, în urma unui control pe teren făcut pe 13.10.2015 că „au fost încălcate prevederile Autorizaţiei de Construire nr. 216-B din 24.06.2015, eliberată pentru realizarea unei construcţii S+P+2E+M, fiind edificat un etaj în plus”.

Demolarea greu de obţinut. Mai ales dacă nu se face nimic

În ciuda demersurile intreprinse de către reprezentanţii Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov şi de către Poliţia Locală, situaţia din teren a rămas neschimbată. Aceast caz nu este singular în Bucureşti, dovadă fiind numărul mare de reclamaţii pe care cetăţenii care s-au trezit cu un bloc pus peste casa lor sau cu accesul obturat de o construcţie răsărită peste noapte le fac. În acest caz, singura variantă de acţiune rămasă la îndemâna autorităţilor este deschiderea unei acţiuni în instanţă pentru obţinerea unei hotărâri judecătoreşti de demolare. De obicei ele nu mai apelează la  această ultimă soluţie, iar până la urmă lucrurile se rezolvă cumva.

Există un precedent în Sectorul 5

După ani de zile de luptă prin tribunale, locuitorii de pe Şoseaua Giurgiului nr.164 din Capita au reuşit să obţină în instanţă, la Curtea de Apel Bucureşti, decizia de demolare a unui bloc răsărit pe spaţiul verde. Astfel, Curtea de Apel Bucureşti a păstrat sentinţa dată de către Tribunalul Bucureşti în care se preciza: “Dispune anularea autorizaţiei de construire nr. 460-G din 15.10.2012 eliberată de Primarul Sectorului 5 Bucureşti. Dispune obligarea pârâtului Bălţăteanu Silviu la desfiinţarea lucrărilor realizate în temeiul autorizaţiei de construire nr. 460-G din 15.10.2012 şi aducerea terenului la starea existentă înainte de începerea lucrărilor”. Autorizaţia de construcţii pentru acest bloc fusese emisă de Primăria Sectorului 5 în 2012 pe când în funtea ei se afla Marian Vanghelie. Ila nivelul capitalei există mai multe sentinţe de anulare a autorizaţiilor de construcţii şi de demolare a construcţiilor, dar până acum niciun bloc nu a fost demolat.

Citiţi mai mult: jurnalul.ro

Sectorul 5. Regulile de urbanism ale Bucureştiului sunt făcute pentru a fi aruncate la coş