Teatrul de Operă şi Balet

Teatrul de Operă şi Balet

A fost construit cu prilejul celui de al IV-lea Festival al Tineretului şi Studenţilor din august 1953, edificiul, realizat în stil clasic, are o sală cu o capacitate de 2200 de locuri şi trei nivele de loji şi balcoane, precum şi elegantele holuri şi saloanele de recepţie, iar la ultimul etaj, este amenajat un preţios muzeu al operei, datorat regretatului scriitor şi muzeograf George Ionaşcu.

sursa: www.sector5.ro

Teatrul de Operă şi Balet
Teatrul de Operă şi Balet